Liturgie zondagmiddag 26 februari 2023 17.00 te Hoogezand

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 146: 1, 8
Geloofsbelijdenis
Gezang 19: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Hebr. 1; Hebr. 2: 9-15
Collecte
Psalm 8: 3, 4, 5
Tekst Hc zondag 13
Bediening van het Woord
Psalm 2: 2, 4
Dankgebed
Psalm 33: 3, 7
Zegen