Liturgie zondagmiddag 26 mei 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 66:3, 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 51:3, 4, 5
Gebed
Schriftlezing Joh. 3:1-21
Psalm 136:1, 2, 18, 21
Tekst Joh. 3:16
Bediening van het Woord
Gezang 36:1, 2, 3
Openbare geloofsbelijdenis
Psalm 121:3, 4
Dankgebed
Collecte
Psalm 68:2, 8
Zegen