Liturgie zondagmiddag 26 september 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Diaconie
rek.nr. : NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

L. Kol. 2:6-15
T. Zondag 51
Ps. 25:1, 2
Ps. 85:1, 2, 3
Ps. 133:1, 2, 3
Gz 40:1, 2
Ps. 66:6, 7