Liturgie zondagmiddag 27 november 2022

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Ps. 124: 1, 3
Gebed
Geloofsbelijdenis
Ps. 26: 2, 4
Avondmaal
Gz. 13: 4, 5, 6
Schriftlezing Micha 6: 1-8
Ps. 25: 6, 10
Tekst Hc zondag 1
Bediening van het Woord
Gz. 17: 4, 5
Dankgebed
Collecte
Ps. 89: 7
Zegen