Liturgie zondagmiddag 28 augustus 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 119: 3, 4
Gebed
Schriftlezing Gen. 2: 18-25; Lev. 18: 19-30; 1 Kor. 6: 9-11
Psalm 11: 1, 2, 3
Tekst Hc zondag 41
Bediening van het Woord
Psalm 37: 16
Geloofsbelijdenis
Psalm 101: 1, 5, 6
Dankgebed
Collecte
Psalm 103: 4, 5
Zegen