Liturgie zondagmiddag 3 december 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 135:1, 2
Gebed
Psalm 135:3, 4, 5, 6
Schriftlezing Psalm 135
Tekst HC zondag 46
Gezang 5:1
Preek
Psalm 103:5, 6, 7, 8, 9
Apostolische Geloofsbelijdenis
Gezang 30:1, 2, 3
Gebed
Collecte
Gezang 30:4, 5, 6
Zegen