Liturgie zondagmiddag 3 juli 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Ps. 111:1,2,3,4,5,6
Gebed
Ps. 122:1,2

Lz. Op. 1:9-20
T. ZONDAG 38

Bediening van het Woord
Ps. 122:3 na punt 1.
Ps. 92:1,2,3
ApGelBel
Ps. 92:4,5
Gebed
Dienst van de offeranden
Ps. 92:6,7,8
Zegen