Liturgie zondagmiddag 3 oktober 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. 1 Petr. 5:1-14
T. Zondag 52
Ps. 66:1, 3
Ps. 141:1, 2, 4, 8, 9
Gz. 32:1, 4, 5
Ps. 36:2
Gz. 41