Liturgie zondagmiddag 30 juni 2024

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum
Vrede-/Zegengroet
Psalm 71:8, 13
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Hosea 2
Psalm 102:6, 7
Tekst: Zondag 21 H.C.
Lezing van de preek
Psalm 102:10, 13
Geloofsbelijdenis
Gezang 32:1, 2, 4
Gebed
Collecte
Psalm 48:3, 4
Zegen