Liturgie zondagmiddag 30 oktober 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 67: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 101: 1
Doop
Psalm 103: 5
Schriftlezing Psalm 127
Psalm 145: 4, 5
Tekst Hc zondag 50
Bediening van het Woord
Psalm 37: 2, 8
Dankgebed
Collecte
Psalm 146: 4, 5
Zegen