Liturgie zondagmiddag 31 oktober 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Rom. 7
T. Zondag 4
Ps. 116:1
Ps. 30:6, 7
Gz. 13:1, 2, 3, 4
Gz. 13:5, 6
Ps. 103:1, 3