Liturgie zondagmiddag 2 april 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 47: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 113: 2
Gebed
Schriftlezing Hebr. 7: 11-28; art. 26 NGB
Collecte
Gezang 23: 1, 2
Tekst Hc zondag 18
Bediening van het Woord
Psalm 103: 8, 9
Dankgebed
Psalm 68: 7
Zegen