Liturgie zondagmiddag 4 december 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en Zegen
Psalm 116:1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Romeinen 13:8-14
Psalm 143:1, 2, 9, 10
Tekst Zondag 2
Preek
Gezang 17:1-5
Geloofsbelijdenis
Psalm 116:9, 10
Gebed
Collecte
Psalm 103:3, 4, 9
Zegen