Liturgie zondagmiddag 4 september 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 31:11, 14
Gebed
Schriftlezing Lukas 16:1-13
Psalm 73:4, 5, 6
Tekst Hc zondag 42
Bediening van het Woord
Psalm 62:5, 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 17:7
Dankgebed
Collecte
Psalm 49:2, 5
Zegen