Liturgie zondagmiddag 5 maart 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en vrede- zegengroet
Psalm 68:8
Gebed om de opening van Gods Woord
Schriftlezing Markus 5:21-43
Psalm 103:1, 9
Tekst Markus 5:21-43
Bediening van het Woord
Gezang 22:1, 3, 4, 7
Belijdenis van het geloof
Gezang 14:1, 4
Dienst van de gebeden
Dienst van de offeranden
Psalm 27:1, 7
Zegen