Liturgie zondagmiddag 5 november 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 68:2, 3
Gebed
Schriftlezing Jak. 1: 19-27; 5: 1-8
Psslm 10:1, 7
Tekst Hc zondag 42
Bediening van het Woord
Psalm 146:5, 6, 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 107:13
Dankgebed
Collecte
Psalm 72:6, 10
Zegen