Liturgie zondagmiddag 6 augustus 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 89:1, 2
Geloofsbelijdenis
Psalm 105:1, 3
Lezen Exodus 34:4-9, 2 Koningen 14:23-29
Psalm 96:2, 3, 5, 7
Tekst Jona 1:1-3
Bediening van het Woord
Psalm 97:1
Psalm 97:4, 5
Zegen