Liturgie zondagmiddag 6 maart 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
T.n.v.: Gereformeerde Kerk Groningen

L. 1 Kor 15:12-58
T. Zondag 22
Ps. 43:3, 4
Ps. 73:9, 10
Gz. 28:3, 4
Gz. 18
Ps. 68:8