Liturgie zondagmiddag 7 januari 2024

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Psalm 38:1,2,3,4,5
Gebed
Psalm 38:6,7,8,9,10,11
Lezen PSALM 130
Tekst ZONDAG 51
Bediening van het Woord
Psalm 54:1,2,3
ApGelBel Gezang 3
Gebed
Inzameling van de gaven
Gezang 36:1,2,3
Zegen

Thema en verdeling:

Vader, wees alstUblieft ons, criminelen, genadig!
1) op grond van ‘het bloed’ van Christus
2) met de Geest van Christus