Liturgie zondagmiddag 7 juli 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 98:1, 4
Gebed
Doop
Gezang 30:6
Schriftlezing Hebr. 11:13-16; 32-12: 2; Opb. 14:1-13
Psalm 17:3, 6, 7
Tekst Hc zondag 22
Bediening van het Woord
Psalm 73:9, 10
Geloofsbelijdenis (1-7)
Gezang 2:5
Dankgebed
Collecte
Gezang 32:3, 4, 5
Zegen