Liturgie zondagmiddag 7 mei 2023 Bedum 15.00 en Hoogezand 17.00

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 48:1,2
Schriftlezing Jesaja 54
Psalm 45:4,5
Gebed
Tekst Zondag 21
Preek
Psalm 48:3,4
Geloofsbelijdenis
Psalm 119:24
Gebed
Collecte
Gezang 34:1,2,3
Zegenbede