Liturgie zondagmiddag 8 mei 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde Kerk Groningen

L. Jes. 51: 7-17
Op. 11:15-19
T. Ps. 93
Ps. 89:1, 4
Ps. 93:1, 2, 3
Ps. 97:1, 4, 5
Gz. 24:3
Ps. 68:13