Liturgie zondagmiddag 8 oktober 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 108: 1
Gebed
Schriftlezing Gen. 2: 1-3; Mat. 11: 25-30; Hebr. 4: 1-13
Psalm 42: 1, 3, 5
Tekst Hc zondag 38
Bediening van het Woord
Psalm 122: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 92: 1, 7
Dankgebed
Collecte
Gezang 20: 2, 6
Zegen