Liturgie zondagmiddag 9 april 2023 15.00 uur Bedum en 17.00 uur Hoogezand

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Gezang 22:1, 2, 3
Schriftlezing Luk. 24:13-27
Psalm 145:3, 4
Tekst Luk. 24:28-35
Preek
Psalm 66: 3, 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 16:3, 5
Gezang 22:7
Zegen