Liturgie zondagmorgen 1 januari 2023

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 121:3, 4
De Wet
Psalm 30:3, 7
Gebed
Schriftlezing Jes. 65:17-25
Psalm 45:1, 4
Tekst Op. 21:5
Bediening van het Woord
Gezang 20:5, 6
Dankgebed
Collecte
Psalm 98:4
Zegen