Liturgie zondagmorgen 1 oktober 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Psalm 110:1,2,3
Tien Woorden
Gezang 1:13
Gebed
Psalm 27:1,2,3
Lezen Romeinen 6:1-14
Filippenzen 3:20-21
Kolossenzen 2:6-23
Tekst KOLOSSENZEN 3:1-4
Bediening van het Woord
Psalm 27:4,5,6,7
Gebed
Inzameling van de gaven
Psalm 110:4,5,6
Zegen