Liturgie zondagmorgen 10 december 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 89: 8, 13
Wet
Gezang 7: 3, 4
Gebed
Schriftlezing Luk. 1: 1-25
Collecte
Psalm 132: 5, 9, 10
Tekst Luk. 1: 26-38
Bediening van het Woord
Gezang 36: 1, 2, 3
Dankgebed
Psalm 72: 9, 10
Zegen