Liturgie zondagmorgen 11 december 2022

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Zegen en Votumgroet
Psalm 95:1, 2, 3
De Wet
Psalm 40 :2, 3
Gebed
Schriftlezing Daniƫl 9:20-27, Lucas 1:1-25
Psalm 135:1, 2, 11, 12
Tekst Lucas 1:18-20
Bediening van het Woord
Gezang 25:2, 3
Gebed
Collecte
Psalm 68:2
Zegen