Liturgie zondagmorgen 11 juli 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst van het Woord
Rekeningnummer NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen.

L. Pred. 2:22-26 / 3:9-14,
Pred. 5:17-19
1 Tim. 4: 1-6
T. Pred.11:7-12:1
Ps. 148:1, 4
Ps. 100:2, 3
Ps. 103:5, 6
Ps. 103:7, 9
Ps. 104:9, 10