Liturgie zondagmorgen 11 september 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 103:1,2
Wet
Psalm 116:9,10
Gebed
Schriftlezing Kolossenzen 3:12–25
Psalm 85:1,3,4
Tekst Kolossenzen 3:13
Preek
Psalm 56:3
Gebed
Collecte
Psalm 56:4
Zegen