Liturgie zondagmorgen 12 maart 2023

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Psalm 76:1,2
Tien Woorden
Psalm 51:1,5
Gebed
Psalm 120:1,2
Lezen Kolossenzen 1:15 – 2:7
Tekst Kolossenzen 2:8-15
Bediening van het Woord
Gezang 30:4,5,6
Gebed
Dienst van de offeranden
Psalm 76:3,4
Zegen