Liturgie zondagmorgen 12 november 2023

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 95: 1, 3
Wet
Psalm 9: 12, 13, 14
Gebed
Schriftlezing Luk. 16: 19-31
Psalm 49: 2, 3, 4, 5
Tekst Luk. 16: 19-31
Bediening van het Woord
Psalm 73: 10, 11
Dankgebed
Collecte
Psalm 56: 3,4
Zegen