Liturgie zondagmorgen 13 augustus 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en vrede-/zegengroet
Psalm 1:1, 3
Lezen van de wet
Gezang 10:2, 4
Dienst van de gebeden
Schriftlezing: 2 Tim. 4:6-22; 1 Joh. 2:12-17
Dienst van de offeranden
Psalm 73:10, 11
Lezen van de tekst: 2 Tim. 4:10a
Bediening van het Woord
Psalm 119:1, 4, 14
Dankgebed
Psalm 25:2, 6
Zegen