Liturgie zondagmorgen 13 februari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Ps. 6
Jes. 52:13-15
T.Joh.12:27-32
Ps. 45:1
Ps. 6:2, 3
Ps. 42:1, 3, 5
Ps. 118:9
Ps. 116:7, 10

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com