Liturgie zondagmorgen 13 november 2022

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 81: 1, 8
Wet
Ps. 141: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Joh. 16: 16-28
Ps. 25: 5, 7
Tekst Joh. 16: 26-27
Bediening van het Woord
Ps. 63: 2, 3
Dankgebed
Collecte
Gz. 26b: 4
Zegen