Liturgie zondagmorgen 14 januari 2024

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 91:1, 5
Wet
Psalm 119:47
Gebed
Schriftlezing Ef. 2:1-3:13
Psalm 87:1, 2, 3, 4, 5
Tekst Ef. 3:10
Bediening van het Woord
Gezang 32:1, 2, 5
Dankgebed
Collecte
Gezang 31:1, 3
Zegen