Liturgie zondagmorgen 14 november 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding Dienst des Woords
Rek.nr: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Jer. 22:24-30
T. Hag. 2:21-24
Ps. 118:1, 8
Ps. 20:4, 5
Gz. 5:3, 9
Ps. 89:11, 12
Ps. 138:4