Liturgie zondagmorgen 15 januari 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 105:2
Gebed
Schriftlezing Openbaring 21:1-8
Ps. 99:1, 4, 7, 8
Tekst Openbaring 21:6-8
Bediening van het Woord
Psalm 101:1, 2, 5
Dankzegging-voorbede
Collecte
Psalm 102:13
Avondmaal
Psalm 106:22
Viering
Openbaring 22: 1-5
Gezang 25:2
Dankgebed
Gezang 25:3
Zegen