Liturgie zondagmorgen 16 april 2023

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 91: 1, 8
Wet
Psalm 16: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Psalm 16; Hand. 2: 22-32
Psalm 132: 7, 9, 10
Tekst Psalm 16
Bediening van het Woord
Psalm 73: 10
Dankgebed
Collecte
Psalm 72: 9, 10
Zegen