Liturgie zondagmorgen 16 juni 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 127:1, 2
Lezing van de wet
Psalm 147:1, 2
Schriftlezing Matt. 7:13-29
Gebed
Psalm 89:1, 3 ,7
Tekst Matt. 7:24-27
Preek
Psalm 1:1, 2
Dankgebed
Collecte
Psalm 19:6
Zegen