Liturgie zondagmorgen 16 oktober 2022

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 121: 1, 2
Wet
Psalm 22: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Joh. 10: 11-15; Op. 7:13-17
Psalm 23: 1, 2, 3
Tekst Psalm 23
Bediening van het Woord
Psalm 79: 5
Openbare geloofsbelijdenis/doop
Psalm 121: 3, 4
Dankgebed
Collecte
Psalm 48: 4
Zegen