Liturgie zondagmorgen 17 april 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde Kerk Groningen

L. 1 Kor. 15: 1-34
T. 1 Kor. 15:12-20
Ps. 145:1
Ps. 42:3, 7
Ps. 33:7, 8
Gz. 22:6, 7
Ps. 118:5, 6