Liturgie zondagmorgen 17 december 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

MATTHEÜS 13:36-43

Votum + zegengroet
Gezang 13:1
Tien Woorden
Psalm 94:1,2,3,4,5
Gebed
Lezen Mattheüs 11:20-24; 12:14; 13:1-3a, 24-30, 31a, 33a
Tekst MATTHEÜS 13:36-43
Bediening van het Woord
Psalm 94:6,7,8,9,10,11
Gebed
Inzameling van de gaven
Gezang 13:2,3,4,5,6
Zegen

Thema en verdeling:
De Heere Jezus legt het verhaal over de tarwe en de nep-tarwe uit,
1) Hij maakt zeven dingen duidelijk
2) Hij spitst het toe op de afloop
3) Hij sluit het af met Zijn bevel