Liturgie zondagmorgen 17 september 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 65: 1, 2
Wet
Psalm 18: 3, 5
Gebed
Schriftlezing Gen. 3; Opb. 22: 1-5
Psalm 104: 1, 10
Tekst Gen. 3: 24
Bediening van het Woord
Psalm 99: 1, 2, 4
Dankgebed
Collecte
Gezang 22: 1, 4, 7
Zegen