Liturgie zondagmorgen 18 december 2022

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 65: 1
Wet
Psalm 130: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Micha 7
Psalm 42: 2 ,3, 5
Tekst Micha 7: 7
Bediening van het Woord
Psalm 130: 3, 4
Dankgebed
Collecte
Psalm 18: 14
Zegen