Liturgie zondagmorgen 19 februari 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Deurcollecte: Hulp aan Turkije/Syrië
Rek.nr. : NL05 INGB 0003 2313 88 o.v.v. Turkije/Syrië
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

KOLOSSENZEN 2:6-7

Votum en zegengroet
Psalm 108:1, 2
Tien Woorden
Psalm 143:1, 2, 3, 4, 5
Gebed
Schriftlezing Kolossenzen 1:1-2:5
Tekst KOLOSSENZEN 2:6-7
Bediening van het Woord
Psalm 143:6, 7, 8, 9, 10
Gebed
Dienst van de offeranden
Psalm 108:3, 4
Zegen