Liturgie zondagmorgen 19 maart 2023

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 92: 4, 8
Wet
Psalm 17: 3
Gebed
Schriftlezing 1 Petr. 2: 11-25; Mark. 14: 53-65
Psalm 34: 5, 7, 8
Tekst 1 Petr. 2: 21-25
Bediening van het Woord
Psalm 25: 2, 7
Dankgebed
Collecte
Psalm 146: 3, 5
Zegen