Liturgie zondagmorgen 19 mei 2024

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 65: 1, 2
Wet
Psalm 36: 2
Gebed
Schriftlezing Hand. 2: 1-13; Opb. 22: 1-5
Psalm 42: 1, 4, 5
Tekst Ezechiël 47: 1-12
Bediening van het Woord
Psalm 1: 1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
Gezang 26b: 5, 6
Zegen