Liturgie zondagmorgen 19 november 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Psalm 84:3, 4
De wet
Psalm 85:1, 3
Gebed
Schriftlezing 2 Thessalonicenzen 2:1-12
Psalm 42:1, 3, 5
Tekst 2 Thessalonicenzen 2:7-8
Preek
Gezang 34:2, 4
Gebed
Psalm 56:3, 4