Liturgie zondagmorgen 2 april 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Psalm 100:1,2,3
De Wet
Gezang 17:1,3,4
Schriftlezing Zacharia 13:7-9, Marcus 14:22-31
Psalm 23:1,2
Tekst Marcus 14:26-28
Psalm 80:1,10
Psalm118:7,8